...

Ser, estar i haber czyli odmień być w hiszpańskim

odmiana ser, estar i haber w hiszpańskim

Jak każdy z nas doskonale wie, odmiana czasownika być stanowi podstawę do nauki jakiegokolwiek języka obcego, ale muszę na wstępie tego artykułu nieco was zaniepokoić tym, że w języku hiszpańskim istnieją aż 3 czasowniki oznaczające nasze polskie być. Brzmi to nieco przerażająco, czyż nie? Ale bez obaw! Po tym artykule sprawa nabierze zupełnie innego kolorytu […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.