...

KURS PODSTAWOWY

Naucz się podstaw hiszpańskiego

Wstęp Święta Bożego Narodzenia, zwane również jako „Navidad”, zajmują wyjątkowe miejsce w kulturze i tradycji hiszpańskojęzycznych społeczności na całym świecie. Ten magiczny

Wstęp W języku hiszpańskim jest mnóstwo czasów przeszłych, które ze względu na strukturę dzielą się na proste i złożone jednym z nich

Wstęp W dzisiejszej lekcji skoncentrujemy się na odmianie indicativo czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, czyli „Presente de Indicativo”. Przedstawimy Ci jedną z

W tym poście poznamy zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego w języku hiszpańskim oraz nauczymy się poprawnie ich  używać. Znajdziecie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.