...

Słownictwo i ćwiczenia związane z rodziną

Rodzina po hiszpańsku kurs hiszpańskiego online

Rodzina jest niezwykle ważnym elementem w różnych kulturach świata. Tym samym, w tej lekcji dowiesz się, jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny po hiszpańsku i jaki jest ich status cywilny. Znajdziesz w tym temacie również mnóstwo ćwiczeń, które pozwolą Ci utrwalić nabytą wiedzę. No to do dzieła! Słownictwo: Quizlet: Prezentacja (drzewo genealogiczne): Jak mówić o […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.