...

Presente de indicativo

Spis treści

W tym artykule dowiecie się więcej o czasie Presente de Indicativo, jego budowie oraz różnych jego zastosowaniach. Nie owijając w bawełnę, zacznijmy od razu!

Czas Presente de Indicativo jest jednym z najważniejszych czasów teraźniejszych w języku hiszpańskim ze względu na jego częste użycie w codziennym języku, dlatego też jego znajomość jest fundamentalna. 

Jakie są główne zastosowania Presente de Indicativo? 

Presente de indicativo używamy, gdy:

  • mówimy o czynności w czasie teraźniejszym, którą wykonujemy w tej chwili:

  No puedo hablar con Luisa ahora porque estoy ocupada. 

  Nie mogę rozmawiać z Luisą teraz, ponieważ jestem zajęta.

  Pablo come un bocadillo. 

  Pablo je kanapkę.

  Marcos y Carolina hablan sobre sus planes futuros.

  Marcos i Carolina rozmawiają o swoich przyszłych planach.

   • mówimy o naszej codziennej rutynie, czyli o czynnościach, które powtarzamy: 

   Juan siempre trabaja mucho. 

   Juan zawsze dużo pracuje.

   Nosotros vamos de vacaciones a Grecia a menudo.

   My jeździmy często na wakacje do Grecji. 

   A veces veo la televisión con mis abuelos. 

   Czasami oglądam telewizję z dziadkami.

    • wyrażamy naszą opinię na dany temat:

    Creo que debemos cambiar de piso.

    Uważam, że powinniśmy zmienić mieszkanie.

    Pensamos que esta solución no es eficaz. 

    Myślimy, że to rozwiązanie nie jest skuteczne.

    Ella cree que España es un país interesante. 

    Ona uważa, że Hiszpania jest interesującym krajem.

     • stwierdzamy fakty:

     La Tierra gira alrededor del sol. 

     Ziemia kręci się wokół słońca

     El Papa Francisco es de Argentina. 

     Papież Franciszek jest z Argentyny.

     Ten czas posiada wiele innych zastosowań, ale te wyżej wspomniane są najważniejsze, dlatego warto o nich pamiętać.

     Struktura czasu Presente de Indicativo

     Przejdźmy teraz do kluczowego punktu tego artykułu, czyli budowy czasu Presente de Indicativo. W jaki sposób odmieniają się czasowniki regularne w tym czasie? 

     Na początku, musimy wiedzieć, że w języku hiszpańskim występują trzy grupy czasowników: czasowniki zakończone na -AR takie, jakie hablar, estudiar (najliczniejsza grupa), czasowniki zakończone na -ER takie jak comer, beber i czasowniki zakończone na -IR takie jak vivir, escribir.  Każda z tych grup wyżej wspomnianych posiada swoje własne końcówki w Presente de Indicativo. Spójrzmy na poniższy schemat:

     HABLAR (MÓWIĆ) BEBER (PIĆ) VIVIR (MIESZKAĆ, ŻYĆ)
     Yo habl-o
     Tú habl-as
     Él, Ella, Usted habl-a
     Nosotros habl-amos
     Vosotros habl-áis
     Ellos, Ellas, Ustedes habl-an
     Yo beb-o
     Tú beb-es
     Él, Ella, Usted beb-e
     Nosotros beb-emos
     Vosotros beb-éis
     Ellos, Ellas, Ustedes beb-en
     Yo viv-o
     Tú viv-es
      Él, Ella, Usted viv-e
     Nosotros viv-imos
     Vosotros viv-ís
     Ellos, Ellas, Ustedes viv-en

     Aby odmienić jakikolwiek czasownik w języku hiszpańskim, w pierwszej kolejności musimy usunąć końcówki  takie jak -AR, -ER lub -IR i dodać nowe zakończenia, które widać w zamieszczonej powyżej tabeli. 

     Uwaga! Czasowniki zakończone na -AR z reguły będą posiadać literę -a w swojej odmianie (z wyłączeniem pierwszej osoby liczby pojedynczej) w trakcie, gdy czasowniki zakończone na -ER będą zazwyczaj posiadać literę -e.

     Jednakże sprawa się nieco komplikuje przy czasownikach zakończonych na -ir, ponieważ tutaj mamy do czynienia z mieszaniem się końcówek. Część z nich pokrywa się z końcówkami z odmiany -ER a druga część (pierwsza i druga osoba liczby mnogiej) posiadać będą literę -i w swojej odmianie. 

     Oto kilka przykładów odmienionych czasowników:

      • Yo no trabajo. Ja nie pracuję.
      • Nosotros queremos pizza. My chcemy pizzę.
      • Ellas abren la puerta. One otwierają drzwi.
      • Tú estudias español. Ty uczysz się hiszpańskiego.

      Określniki czasu

      Oto lista wyrażeń czasowych, które zazwyczaj łączą się z Presente de Indicativo: 

      siempre zawsze
      nunca nigdy
      a menudo często
      a veces czasami
      raramente rzadko
      hoy dzisiaj
      ahora teraz

      Przykłady:

       • A veces bailo con mi amiga. Czasami tańczę z moją przyjaciółką.
       • Hoy estudiamos mucho. Dzisiaj uczymy się dużo.
       • Siempre escriben una carta. Zawsze piszą list.

       I to wszystko w tym materiale! Przejdź teraz do sekcji niżej  i przećwicz ten temat. Mucha suerte! 😉

        

       Ćwiczenie 1

       Ćwiczenie 2

       Ćwiczenie 3:

       Przeleć przez kosmos wlatując w poprawne czasowniki

       Ćwiczenie 4

       Uzupełnij zeznania dotyczące Juana na temat jego dnia.

       Ćwiczenie 5

       Pomóż uczniowi w poprawnym ułożeniu zdania.

       Ćwiczenie 6

       Pomóż detektywowi w uzupełnieniu luk w rozmowie pomiędzy dwoma osobami

       Dodaj komentarz

       Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

       Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
       Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.