...

Konstrukcja estar+gerundio w hiszpańskim

Estar+gerundio w hiszpańskim

Wstęp W tym wpisie skupimy się na omówieniu konstrukcji estar+gerundio w hiszpańskim oraz jej praktycznym zastosowaniu. No to dzieła! Ta gramatyczna forma jest używana, gdy chcemy opisać czynności ciągłe zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości. Aby poprawnie skonstruować zdanie przy użyciu tego wyrażenia, musimy najpierw odpowiednio odmienić czasownik „estar” zgodnie z osobą, a następnie […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.