...

Lunfardo-jego pochodzenie i wpływ na kulturę argentyńską

Czy kiedykolwiek zetknęliście się z takim terminem jak lunfardo w trakcie nauki języka hiszpańskiego bądź w podróży? A może macie przyjaciół z Argentyny, którzy już wam nieco opowiedzieli na czym to polega? Jeśli natomiast nie spotkaliście się z tym pojęciem nigdy wcześniej a chcielibyście wiedzieć o co w tym chodzi i do czego może się […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.