...

Czasowniki zwrotne w języku hiszpańskim

Spis treści

Wstęp do czasowników zwrotnych w hiszpańskim: 

W tym krótkim wpisie wyjaśnimy, czym są czasowniki zwrotne i dowiemy się, jak je tworzyć w języku hiszpańskim. Oprócz tego również nauczymy się wstawiać te zaimki w odpowiednie miejsca w zdaniu i poznamy kilka czasowników, które przyjmują formę zwrotną w hiszpańskim, a niezwrotną w języku polskim jak i na odwrót. Zapraszamy do naszej wspólnej podróży przez fascynujący świat języka hiszpańskiego! Zapnijcie pasy, zaczynamy!

Budowa czasowników zwrotnych w hiszpańskim 

Czasowniki zwrotne to czasowniki, które składają się z dwóch podstawowych rzeczy: bezokolicznika (nieodmieniony czasownik) i zaimka se, który odmienia się przez osoby. 

Schemat przedstawiający odmianę czasowników zwrotnych:

LLAMARSE (NAZYWAĆ SIĘ)
Yo me llamo
te llamas
Él, Ella, Usted se llama
Nosotros nos llamamos
Vosotros os llamáis
Ellos, Ellas, Ustedes se llaman

Ale chwileczkę. Do czego służą czasowniki zwrotne? Kiedy ich użyjemy?

Należy wiedzieć najpierw o tym, że w zależności od rodzaju, czasowniki zwrotne mogą pełnić różne funkcje w zdaniu i mieć różne znaczenia. Ogólnie, w języku hiszpańskim czasowniki te dzielą się na trzy grupy: 

 • verbos recíprocos
 • verbos reflexivos
 • verbos estrictamente pronominales

Verbos recíprocos

Pierwsza grupa, czyli verbos recíprocos, to są czasowniki, które opisują, jak dwie osoby lub rzeczy oddziałują na siebie nawzajem, wykonując tę samą czynność w stosunku do siebie. 

Przykłady: 

 • Carlos y yo nos queremos muchísimo. Carlos i ja kochamy się bardzo.
 • Julia y su hermana se abrazan. Julia i jej siostra się przytulają.
 • Ellos están tomando un café y se están hablando. Oni piją kawę i rozmawiają ze sobą. 
 • Pablo y Juan se pelean por la herencia del abuelo. Pablo i Juan kłócą się o spadek dziadka. 

Verbos reflexivos

Druga grupa, czyli verbos reflexivos są to czasowniki, które wskazują na działanie wykonane przez podmiot na samym sobie. 

Przykłady: 

 • Todos los días me despierto a las ocho de la mañana. Codziennie budzę się o ósmej rano.
 • Tenéis que lavaros las manos. Musicie umyć ręce.
 • Marcos se afeita dos veces a la semana. Marcos goli się dwa razy w tygodniu.
 • Patricia y Pedro se aburren en esta fiesta. Patrycja i Pedro nudzą się na tej imprezie.

Verbos estrictamente pronominales 

Ostatnia grupa, czyli verbos estrictamente pronominales, są to czasowniki, które występują tylko i wyłącznie w formie zwrotnej. Niektóre z nich są niezwrotne w języku polskim. 

Lista takich czasowników: 

quejarsenarzekać
arrepentirseżałować
sentarsesiadać
atreverseodważyć się
levantarsewstawać
desmayarsezemdleć
negarsezaprzeczać
abstenersepowstrzymywać się
fugarseuciec 
jactarsechełpić się

Przykłady: 

Este niño se ha fugado de casa. Ten chłopiec uciekł z domu. 

María se queja mucho de su trabajo. Maria narzeka bardzo na swoją pracę.

¿De qué te arrepientes más? Czego najbardziej żałujesz?

Me he levantado a las ocho de la mañana. Wstałam o ósmej rano. 

Położenie zaimka w zdaniu 

Wcześniej wspomniany zaimek se może zostać osadzony w dwóch różnorodnych miejscach w zdaniu w zależności od ilości występującej z nim czasowników. 

Jeśli w zdaniu natkniemy się tylko na jeden czasownik, wtedy musimy pamiętać, że zaimek se musi pojawić się zawsze przed odmienionym czasownikiem. Przykłady:

 • Ella se maquilla todos los días. Ona maluje się codziennie.
 • Yo me acuesto a las diez de la noche. Ja kładę się spać o 10 w nocy.
 • Pablo se queja mucho de su nuevo trabajo. Pablo narzeka bardzo na swoją pracę.

Jeśli zaś w zdaniu występują co najmniej dwa czasowniki, wtedy istnieją dwie możliwości osadzenia zaimka. Możemy zrobić tak samo jak w pierwszym przypadku, czyli wstawić zaimek se przed odmienioną formą czasownikową lub możemy przyczepić zaimek do drugiego czasownika będącego w formie bezokolicznika. Przykłady: 

 • María se quiere duchar antes de salir de casa. LUB María quiere ducharse antes de salir de casa. 
 • Ahora nos estamos levantando de la cama. LUB Ahora estamos levantándonos de la cama. 
 • Pedro se va a lavar los pies. LUB Pedro va a lavarse los pies. 

Czasowniki zwrotne w języku polskim i niezwrotne w hiszpańskim

empeorarpogarszać się
empezarzaczynać
terminarkończyć się
sonreíruśmiechać się
sucederwydarzyć się
disminuirzmniejszyć się
discutirkłócić się
nacerurodzić się
resultarokazać się
rezarmodlić się

Przykłady

¿Qué ha sucedido en esta calle? Co stało się na tej ulicy?

La situación en Ecuador empeoró mucho.  Sytuacja w Ekwadorze pogorszyła się bardzo.

¿A qué hora empiezan nuestras clases? O której godzinie zaczynają nasze zajęcia?

Esta conversación resultó muy interesante. Ta rozmowa okazała się bardzo ciekawa.

To wszystko w tym materiale. Przejdź teraz do sekcji ćwiczeń, aby utrwalić ten temat. 

Zapraszamy też na naszego Instagrama gdzie co tydzień zamieszczamy quizy czy słówka dnia.

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.