...

Peryfrazy werbalne w języku hiszpańskim

Spis treści

W tym artykule omówimy fascynujący aspekt gramatyczny w języku hiszpańskim, czyli peryfrazy werbalne, które pozwolą Ci podnieść swój poziom i wyróżnić się, zwłaszcza w środowisku hiszpańskojęzycznym. Opowiemy Ci, czym są peryfrazy werbalne i przedstawimy ich rodzaje oraz funkcje. Nie zabraknie oczywiście praktycznych przykładów i ćwiczeń interaktywnych. A estudiar!

Peryfrazy werbalne — co to jest?

Peryfrazy werbalne to nic innego jak połączenie co najmniej dwóch czasowników ze sobą, które wyrażają jedną myśl bądź ideę. Są często używane, aby uniknąć powtórzeń i nadać zdaniom bardziej złożony charakter. Ze względu na swoją funkcję w zdaniu, możemy wyróżnić wiele peryfraz. W tym wpisie skupimy się tylko na trzech typach, które określają początek, trwanie i zakończenie danej czynności. 

Peryfrazy werbalne, które wyrażają rozpoczęcie danej czynności: 

 • empezar a + bezokolicznik (zacząć)

Przykład: Ella empieza a trabajar a las siete de la mañana. – Ona zaczyna pracę o siódmej rano. 

 • comenzar a + bezokolicznik (zacząć)

Przykład: Desde hoy comienzo a estudiar español. – Od dzisiaj zaczynam naukę języka hiszpańskiego. 

 • ponerse a + bezokolicznik (zabrać się za robienie czegoś; wskazuje na naszą własną intencję wykonania danej czynności)

Przykład: Ponte a limpiar tu habitación. – Bierz się za sprzątanie pokoju. 

 • echar(se) a + bezokolicznik (nagle zacząć coś robić; występuje z czasownikami ruchu np. correr, andar i z czasownikami wskazującymi emocje np. llorar, temblar, reír)

Przykład: María se echó a reír después de oír mi chiste. –  Maria wybuchnęła śmiechem po usłyszeniu mojego dowcipu.

 • romper a + bezokolicznik (nagle coś zacząć robić; wskazuje na czynność niekontrolowaną i gwałtowną; występuje z takimi czasownikami jak: llorar, reír, gritar, temblar) 

Przykład: Carlos y Julia rompieron a gritar cuando vieron una cobra en su casa. – Carlos i Julia (nagle) zaczęli krzyczeć, gdy zobaczyli kobrę w swoim domu. 

 • meterse a + bezokolicznik (z reguły ma negatywne konotacje; może wskazywać na czynność, którą ktoś zdecydował się wykonać nie będąc tak naprawdę w stanie ją zrealizować)

Przykład: Juan se ha metido a escribir un artículo científico sobre la física cuántica – Jan wziął się za pisanie pracy naukowej na temat fizyki kwantowej.

 • pasar a + bezokolicznik (przejść do jakiejś rzeczy, czynności)

Przykład: Pasemos a analizar este esquema.  – Przejdźmy do analizy tego schematu. 

Peryfrazy, które wyrażają trwanie danej czynności: 

 • estar + gerundio (wskazuje na to, co robimy w tym momencie)

Przykład: No puedo hablar ahora porque estoy trabajando.  – Nie mogę teraz rozmawiać, bo pracuję. 

 • seguir/ continuar + gerundio (kontynuuować daną czynność)

Przykład: Seguimos estudiando español en esta academia de idiomas.  – Nadal uczymy się hiszpańskiego w tej szkole językowej. 

 • llevar + tiempo + gerundio (robić coś od jakiegoś czasu) 

Przykład: Llevo dos horas esperando el tren.  – Czekam już dwie godziny na pociąg. 

 • ir + gerundio (stopniowo coś robić; występuje często z takimi określnikami czasowymi i wyrażeniami jak poco a poco, gradualmente, paso a paso)

Przykład: Vamos practicando los verbos irregulares poco a poco.  – Stopniowo będziemy uczyć się czasowników nieregularnych. 

 • andar + gerundio (może wskazywać na czynność przerywaną, powtarzającą się) 

Przykład: Últimamente, ando leyendo muchos libros. – Ostatnio czytam sporo książek. 

 • quedarse + gerundio (wskazuje na kontynuację poprzedniej czynności)

Przykład: Marcos no puede salir hoy, se queda haciendo un proyecto todo el día.  – Marcos nie może dziś wyjść, cały dzień pracuje nad projektem.

 • venir + gerundio (jest używana do wyrażenia akcji, która jest w toku; występuje zazwyczaj z określnikami czasu np. siempre, desde hace días, últimamente) 

Przykład: Vengo pensando en esa idea desde hace días. – Myślę o tym pomyśle od kilku dni.

Peryfrazy, które wyrażają zakończenie danej czynności: 

 • acabar de + bezokolicznik (właśnie coś zrobić) 

Przykład: Acabamos de llegar al aeropuerto. – Właśnie dotarliśmy na lotnisko. 

 • llegar a + bezokolicznik (udać się coś zrobić)

Przykład: Todavía no hemos llegado a solucionar este problema. – Nie udało nam się jeszcze rozwiązać tego problemu.

 • dejar de + bezokolicznik (przestać coś robić)

Przykład: Por fin Jorge ha dejado de fumar.  – Jorge wreszcie rzucił palenie.

 • terminar/acabar + por (w końcu coś zrobić)

Przykład: Julia y Paulo terminaron por llegar a un acuerdo.  – Julia i Paulo w końcu doszli do porozumienia.

 • parar de + bezokolicznik (przestać coś robić)

Przykład: Mi madre no para de hablar sobre tu talento culinario.  – Moja mama nie przestaje gadać o twoim talencie kulinarnym.

To wszystko w tym materiale. Przejdź teraz do sekcji ćwiczeń. 

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.