...

Presente de indicativo – czasowniki nieregularne

Spis treści

Wstęp

W dzisiejszej lekcji skoncentrujemy się na odmianie indicativo czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, czyli „Presente de Indicativo”. Przedstawimy Ci jedną z metod nauki długiej listy czasowników o nieregularnych formach oraz pokażemy kilka praktycznych przykładów. W ostatniej części tego wpisu będziesz miał/a również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i rozwiązania kilku różnorodnych ćwiczeń. No to czas, aby rozpocząć tę niezwykłą przygodę!

Czasowniki z przegłosem

Na początek naszej lekcji zajmiemy się tzw. czasownikami z przegłosem. To odmiana, która polega na zmianie niektórych samogłosek w temacie czasownika. Możemy wyróżnić trzy grupy takich czasowników:

1. Czasowniki z przegłosem o > ue.

2. Czasowniki z przegłosem e > ie.

3. Czasowniki z przegłosem e > i.

Teraz przyjrzyjmy się każdej z tych grup bardziej szczegółowo.

Czasowniki z przegłosem o>ue

Do tej grupy będą należeć czasowniki, które w swojej formie posiadają samogłoskę –o i to ona przybiera formę ue. Warto zaznaczyć, że 1. i 2. osoba liczby mnogiej nie podlega tej zmianie. Spójrzmy na przykład czasownika z takim przegłosem: 

PODER (MÓC)
yo puedo
tú puedes
él, ella, usted puede
nosotros podemos
vosotros podéis
ellos, ellas, ustedes pueden

Jak widzimy samogłoska -o przekształciła się w formę -ue, co jest jednym z  przykładów czasowników z przegłosem. 

Czasowniki o podobnej odmianie: 

contaropowiadać
recordarpamiętać
mostrarpokazywać
probarpróbować
acostarsekłaść się
morirumierać
dormirspać
volverwracać
volarlatać
dolerboleć
costarkosztować
lloverpadać (o deszczu)
soñarmarzyć, śnić
solermieć w zwyczaju
moverruszać 

Przykłady zdań: 

 • Ella vuelve a casa. – Ona wraca do domu.
 • No recuerdo nada. – Nic nie pamiętam.
 • Jorge duerme 8 horas. – Jorge śpi 8 godzin.
 • Les duele la cabeza. – Boli ich głowa.
 • ¿Cuánto cuesta esta camiseta? – Ile kosztuje ta koszulka?
 • Tu padre siempre cuenta muchas historias de su infancia. – Twój ojciec zawsze opowiada mnóstwo historii o swoim dzieciństwie.

*Ojo! Czasownik jugar, mimo że nie posiada w swojej formie samogłoski -o, odmienia się w ten sam sposób co czasowniki wyżej wymienione: 

JUGAR (GRAĆ)

yo juego

tú juegas

él, ella, usted juega

nosotros jugamos

vosotros jugáis

ellos, ellas, ustedes juegan

Czasowniki z przegłosem e>ie

Do tej grupy Presente de indicativoczasowniki nieregularne będą należeć słowa, które w swojej formie posiadają samogłoskę -e i to ona przybiera formę ie. Jednakże musimy pamiętać, że 1 i 2 osoba liczby mnogiej nie podlega tej zasadzie. Spójrzmy na przykład czasownika z takim przegłosem: 

QUERER (CHCIEĆ, KOCHAĆ)
yo quiero
tú quieres
él, ella, usted quiere
nosotros queremos
vosotros queréis
ellos, ellas, ustedes quieren

Czasowniki o podobnej odmianie:

perderstracić
preferirwoleć
negarzaprzeczać
sentirseczuć się
sentarsesiedzieć
pensarmyśleć
cerrarzamknąć
recomendarpolecać
empezarzaczynać
entenderrozumieć
despertarsebudzić się
mentirkłamać
fregarzmywać, myć
encenderwłączać, zapalać
nevarpadać (śnieg)
herir ranić

Przykłady zdań: 

 • No entiendo nada de francés. – Nie rozumiem wcale francuskiego.
 • ¿A qué hora empiezas las clases? – O której godzinie zaczynasz zajęcia?
 • Me despierto a las ocho de la mañana. – Budzę się o ósmej rano.
 • ¿Piensas que Carolina tiene razón? – Myślisz, że Karolina ma rację?
 • ¿Qué me recomiendan? – Co mi Państwo polecają?
 • Ella ya no me quiere. – Ona mnie już nie kocha.
 • ¿Por qué nos hieres? – Dlaczego nas ranisz?

Czasowniki z przegłosem e>i

Do tej grupy Presente de indicativo – czasowniki nieregularne będą należeć wyrazy, które w swojej formie posiadają samogłoskę -e i to ona zmienia się na –i. Jednakże musimy pamiętać, że 1 i 2 osoba liczby mnogiej nie podlega tej zasadzie. Spójrzmy na przykład czasownika z takim przegłosem: 

REPETIR (POWTÓRZYĆ)
yo repito
tú repites
él, ella, usted repite
nosotros repetimos
vosotros repetís
ellos, ellas, ustedes repiten

Czasowniki o podobnej odmianie: 

pedirprosić
corregirpoprawiać
competirrywalizować
servirobsługiwać, służyć
seguirkontyunować, śledzić
vestirseubierać się
medirmierzyć (coś), mieć wzrostu
elegirwybierać
despedirseżegnać się

*Ojo! Czasowniki takie jak sonreír i reírse będą miały taką samą odmianę co poniższe czasowniki z jedną drobną różnicą mianowicie nad literą -i pojawia się akcent: 

Sonreír (uśmiechać się)

yo sonrío

tú sonríes

él, ella, usted sonríe

nosotros sonreímos

vosotros sonreís

ellos, ellas, ustedes sonríen

Reírse (śmiać się)

yo me río

tú te ríes

él, ella, usted se ríe

nosotros nos reímos 

vosotros os reís

ellos, ellas, ustedes se ríen

Przykłady zdań: 

 • ¿De qué te ríes? – Z czego się śmiejesz?
 • ¿Cuánto mide tu novio? – Ile ma wzrostu twój chłopak?
 • Estos dos chicos siempre compiten entre sí. – Ta dwójka chłopców zawsze ze sobą rywalizuje.
 • Me visto muy elegante cuando voy al trabajo. – Ubieram się bardzo elegancko kiedy idę do pracy.
 • La profesora repite la frase. – Nauczycielka powtarza zdanie.
 • Ellos piden ayuda. – Oni proszą o pomoc.

Czasowniki z nieregularną pierwszą osobą liczby pojedynczej

W języku hiszpańskim istnieje również pewna grupa czasowników, która posiada tylko nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej i będą to formy czasownikowe zakończone na -cer bądź -cir. Przyjmują one wtedy końcówkę -zco

CONOCER (ZNAĆ)
yo conozco
tú conoces
él, ella, usted conoce
nosotros conocemos
vosotros conocéis
ellos, ellas, ustedes conocen

Czasowniki o podobnej odmianie: 

conducirprowadzić (samochód)
parecerwydawać się
traducirtłumaczyć
merecerzasługiwać
nacerrodzić się

Przykłady zdań: 

 • Trabajo en la oficina y traduzco los textos al español. – Pracuję w biurze i tłumaczę teksty na hiszpański.
 • No puedo hablar porque conduzco. – Nie mogę rozmawiać, ponieważ prowadzę. 
 • No conozco a esta chica. – Nie znam tej dziewczyny.
 • Merezco un descanso. – Zasługuję na odpoczynek. 

Jest również kilka czasowników, które przyjmują literę -g w 1 osobie liczby pojedynczej: 

HACER (ROBIĆ)
yo hago
tú haces
él, ella, usted hace
nosotros hacemos
vosotros hacéis
ellos, ellas, ustedes hacen 

Czasowniki o podobnej odmianie: 

salirwychodzić
ponerkłaść
caerupaść, spadać
traerprzynosić
satisfacerzadowalać
valerbyć wartym

Przykłady zdań: 

 • No hago nada interesante hoy. – Nie robić nic interesującego dzisiaj. 
 • Te traigo unos caramelos. – Przynoszę Ci cukierki. 
 • Por la tarde salgo con mis amigos. – Po południu wychodzę z moimi przyjaciółmi. 

Czasowniki ze zmianą ortograficzną w temacie 

Inną sytuacją w Presente de indicativoczasowniki nieregularne jest kiedy odmieniamy czasowniki, czasami może wystąpić sytuacja, w której to będziemy musieli zastosować zmianę ortograficzną po to, aby zachować to samo brzmienie. Będzie to miało w miejsce w przypadku czasowników zakończonych na -ger i -gir. Zmianie wtedy ulega tylko 1 osoba liczby pojedynczej. Pojawia się wówczas litera -j, która ma na celu zachowanie tego samego brzmienia czasownika: 

COGER (ZŁAPAĆ)
yo cojo
tú coges
él, ella, usted coge
nosotros cogemos
vosotros cogéis
ellos, ellas, ustedes cogen

Czasowniki o podobnej odmianie: 

elegirwybierać
surgirpowstać
fingirudawać
protegerchronić
exigirwymagać

Przykłady zdań: 

 • Yo finjo que estoy enferma para no ir a la escuela. – Udaję, że jestem chora, aby nie iść do szkoły.
 • Yo no exijo mucho de ti. Nie wymagam dużo od Ciebie.
 • Yo elijo este vestido rojo. – Wybieram tę czerwoną sukienkę. 

Również zmiana ortograficzna dotyczy czasowników zakończonych na -guir i -uir. Omówmy najpierw pierwszą grupę (czasowniki z końcówką -guir). Mają one tylko nieregularną pierwszą osobą liczby pojedynczej, w której pojawia się litera -g. Ma ona na celu zachowanie tego samego brzmienia czasownika: 

CONSEGUIR (ZDOBYWAĆ)
yo consigo
tú consigues
él, ella, usted consigue
nosotros conseguimos
vosotros conseguís
ellos, ellas, ustedes consiguen

Czasowniki o podobnej odmianie: 

seguirkontyunować
perseguirprześladować
distinguirrozróżniać

Kolejna grupa to czasowniki zakończone na -uir, w których pojawia się litera -y we wszystkich osobach (z wyłączeniem 1 i 2 osoby liczby mnogiej):

HUIR (UCIEKAĆ)
yo huyo
tú huyes
él, ella, usted huye
nosotros huimos
vosotros huís
ellos, ellas, ustedes huyen

Czasowniki o podobnej odmianie: 

influirwpływać
sustituirzastępować
disminuirzmniejszać, maleć
construirzbudować
destruirzniszczyć

Przykłady zdań: 

 • El alcohol influye mal en nuestro cerebro. – Alkohol wpływa źle na nasz mózg.
 • Los precios en Polonia no disminuyen. – Ceny w Polsce nie maleją.
 • Ellos construyen una casa. – Oni budują dom.
 • Carolina me sustituye hoy. – Karolina mnie zastępuje dziś.

Inne czasowniki częściowo lub całkowicie nieregularne: 

saber (wiedzieć)ver (widzieć)dar (dawać)decir (mówić)
yo séyo veoyo doyyo digo
tú sabestú vestú dastú dices
él, ella, usted sabeél, ella, usted veél, ella, usted daél, ella, usted dice
nosotros sabemosnosotros vemosnosotros damosnosotros decimos
vosotros sabéisvosotros veisvosotros daisvosotros decís
ellos, ellas, ustedes sabenellos, ellas, ustedes venellos, ellas, ustedes danellos, ellas, ustedes dicen
tener (mieć)venir (przyjechać)ir (iść)oír (słyszeć)
yo tengoyo vengoyo voyyo oigo
tú tienestú vienestú vastú oyes
él, ella, usted tieneél, ella, usted vieneél, ellas, usted vaél, ella, usted oye
nosotros tenemosnosotros venimosnosotros vamosnosotros oímos
vosotros tenéisvosotros venísvosotros vaisvosotros oís
ellos, ellas, ustedes tienenellos, ellas, ustedes vienenellos, ellas, ustedes vanellos, ellas, ustedes oyen

Przykłady zdań: 

 • No tengo tiempo hoy. – Dziś nie mam czasu.
 • Te digo la verdad. – Mówię Ci prawdę.
 • Vamos a la playa. – Idziemy na plażę.
 • ¿Me oyen bien? – Słyszą mnie Państwo dobrze? 

To wszystko jeśli chodzi o Presente de indicativo czasowniki nieregularne. Przejdź teraz do sekcji ćwiczeń i utrwal nabytą wiedzę. Powodzenia!

Ćwiczenie 1:

Ćwiczenie 2:

Ćwiczenie 3:

Ćwiczenie 4:

Zapraszamy do innnych naszych wpisów na temat nauki hiszpańskiego:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.