...

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego w języku hiszpańskim

Spis treści

W tym poście poznamy zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego w języku hiszpańskim oraz nauczymy się poprawnie ich  używać. Znajdziecie w tej lekcji nie tylko teorię wraz z przykładami, ale również zestaw interaktywnych ćwiczeń, które pomogą wam utrwalić ten temat. No to zaczynamy! 

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego 

Te zaimki osobowe zastępują rzeczowniki w zdaniu występujące w funkcji dopełniacza (odpowiada on na pytania: kogo? czego?) i biernika (odpowiada on na pytania: kogo? co?). 

Ich formy: 

yo me mnie
te ciebie
él/usted lo jego/Pana
ella/usted la ją/Panią
nosotros/nosotras nos nas
vosotros/vosotras os was
ellos/ustedes los ich/Państwa
ellas/ustedes las je/Państwa

Przykłady: 

   • Leo este poema. >Lo leo. 

  Czytam ten wiersz. (Co czytam? -wiersz) > Go czytam. 

    • Escucho a mis amigos. >Los escucho. 

               Słucham moich przyjaciół. (Kogo słucham? -moich przyjaciół) > Ich słucham. 

     • Estudio la biología. > La estudio. 

    Uczę się biologii. (Czego się uczę?-biologii) >Jej się uczę. 

      • Escribo estas cartas. > Las escribo. 

     Piszę te listy. (Co piszę?-te listy) >Je piszę. 

     Umiejscowienie w zdaniu: 

     Uwaga! Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego występują zazwyczaj przed osobową formą czasownika: 

       • Marta lee un libro. > Marta lo lee.

       • Francisco observa a su novia. > Francisco la observa.

       • Escucho las noticias. > Las escucho.

      Jednakże jeśli mamy w zdaniu dwa czasowniki obok siebie, wtedy zaimki osobowe mogą pojawić się przed formą osobową czasownika lub przyłączyć się do drugiego czasownika: 

        • Carlos quiere estudiar la geografía. 

       Carlos la quiere estudiar. 

       Carlos quiere estudiarla. 

         • Deseamos cambiar nuestros planes. 

        Los deseamos cambiar. 

        Deseamos cambiarlos. 

        Leísmo

        W niektórych krajach hiszpańskojęzycznych, a nawet w Hiszpanii dokładnie w Madrycie, możemy spotkać się ze zjawiskiem leísmo. Polega on na stosowaniu zaimków le/les (zaimki osobowe dopełnienia dalszego, które zostaną omówione w drugiej części lekcji) w 3 osobie liczby pojedynczej i mnogiej zamiast lo/la/los i las. Jednakże należy zauważyć, że to zjawisko najczęściej odnosi się do osób. 

        Przykłady: 

          • Esperamos a nuestro tío. 

         Le/Lo esperamos. 

           • Necesito a estos chicos. 

          Les/Los necesito. 

            • Marcos quiere a Elena mucho. 

           Le/La quiere mucho.

           Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego

           Zaimki te mają za zadanie zastąpić rzeczowniki w zdaniu, które występują w funkcji celownika (komu? czemu?).

           Ich formy: 

           yo

           me

           mi

           te

           tobie

           él/usted

           le

           jemu/mu/Panu

           ella/usted

           le

           jej/Pani

           nosotros/nosotras

           nos

           nam

           vosotros/vosotras

           os

           wam

           ellos/ustedes

           les

           im/Państwu

           ellas/ustedes

           les

           im/Państwu

           Przykłady: 

           • Compro un regalo para mi novio. > Le compro un regalo. 

           Kupuję prezent mojemu chłopakowi. (Komu kupuję prezent?)> Jemu kupuję prezent. 

           • Marta cuenta una historia a nosotros. >Marta nos cuenta una historia. 

           Marta opowiada nam historię. (Komu opowiada historię?)> Nam opowiada historię. 

           • Preparamos una cena a nuestros amigos. > Les preparamos una cena. 

           Przygotowujemy kolację naszym przyjaciołom. (Komu przygotowujemy kolację?) >Im przygotowujemy kolację. 

           Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego będziemy zazwyczaj używać do osób. Obecność przyimka ‘a’ ułatwia nam zindetyfikować rzeczownik, który będzie występował w funkcji dopełnienia dalszego. 

           Compramos un coche a nuestro hijo. 

           To już wszystko w lekcji zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego w języku hiszpańskim, teraz możesz sprawdzić się poniżej!

           Ćwiczenie 1:

           Ćwiczenie 2:

           Ćwiczenie 3:

           Jedna odpowiedź

           1. Artykuły tego bloga to jak fascynujące opowieści, gdzie każdy akapit to nowa przygoda, a autor to jak biegły narrator, który prowadzi nas przez fantastyczne krainy wiedzy.

           Dodaj komentarz

           Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

           Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
           Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.