...

Por i Para w hiszpańskim

Spis treści

W dzisiejszym wpisie omówimy dwa istotne przyimki: por i para w hiszpańskim, które często powodują dużo problemów i zamieszania jeśli chodzi o ich poprawne zastosowanie. Dlatego ten post ma na celu rozjaśnić wam wszelkie wątpliwości i pomóc utrwalić nabytą wiedzę. Pod częścią teoretyczną znajdziecie kilka interaktywnych ćwiczeń, które warto rozwiązać, aby zweryfikować swoje umiejętności w zakresie tych dwóch przyimków. No to manos a la obra!

Por i para w języku hiszpańskim

Przyimek POR:

Przyimek por ma mnóstwo zastosowań (o których poniżej powiemy), jednakże używamy go głównie po to, aby podać przyczynę bądź powód wystąpienia czegoś. Przejdźmy do jego zastosowań wraz z praktycznymi przykładami. Przyimka por będziemy używać:

 • w znaczeniu ‘’przez’’ lub w celu wskazania wykonawcy danej czynności w stronie biernej:

ej. Tienes que pasar por la calle y girar a la izquierda.

Musisz przejść przez tę ulicę i skręcić w lewo.

Este libro está escrito por mi hija.

Ta książka jest napisana przez moją córkę.

 • w celu określenia przyczyny (z powodu):

ej. Hoy no vamos a la playa por la tormenta.

Dzisiaj nie idziemy na plaże z powodu burzy.

No podemos organizar nuestras ferias al aire libre por falta de fondos insuficientes.

Nie jesteśmy w stanie zorganizować naszych targów na świeżym powietrzu z powodu niewystarczających funduszy.

 • w celu określenia ceny:

ej. Quiero comprar un coche de segunda mano por 10 mil eslotis.

Chcę kupić używany samochód za 10 tysięcy złotych.

He comprado una camiseta original de Gucci por solo 20 euros.

Kupiłem oryginalną koszulkę Gucci za jedyne 20 euro.

 • w znaczeniu ‘’ze względu na’’

ej. A pesar de que no quiero ir allí, lo hago por ti.

Mimo, że nie chcę tam iść, zrobię to ze względu na Ciebie.

 • w celu określenia kierunku:

ej. Vamos a Toledo por Madrid.

Jedziemy do Toledo przez Madryt.

 • w celu określenia sposobu wykonania danej czynności:

ej. Te voy a enviar fotos por Facebook.

Wyślę Ci zdjęcia przez/poprzez Facebooka.

 • w celu określenia przybliżonej lokalizacji lub czasu:

Supongo que Marcos está por aquí.

Przypuszczam, że Marek jest gdzieś tutaj.

Me parece que quedamos por Navidad.

Wydaje mi się, że spotkamy się w okolicach Bożego Narodzenia.

 • w celu zastąpienia danej osoby przez inną:

No hagas deberes escolares por tus hijos. Tienen que hacerlos solos para aprender algo.

Nie odrabiaj prac domowych za swoje dzieci. Muszą zrobić to samodzielnie, aby się czegoś nauczyć.

 • w celu określenia prędkości pojazdu:

El conductor de este BMW va 150 kilómetros por hora en la autopista. Dicha velocidad está prohibida.

Kierowca tego BMW jedzie 150 kilometrów na godzinę na autostradzie. Taka prędkość jest zabroniona.

 • w następujących wyrażeniach:

por la mañana-rankiem

por la tarde-po południu

por la noche-nocą

por ahora-jak na razie

por qué-dlaczego

por escrito-na piśmie

por eso-z tego powodu, dlatego

Por la tarde hago la compra.

Po południu robię zakupy.

¿Por qué no me contestas?

Dlaczego mi nie odpowiadasz?

Necesito tu acuerdo por escrito.

Potrzebuję twojej zgody na piśmie.

Przyimek PARA w hiszpańskim:

Para służy głównie do wskazywania skutku danej czynności czy też określenia naszego celu. Przejdźmy zatem do jego różnych zastosowań. Przyimka para będziemy używać:

 • w znaczeniu ‘’dla’’

ej. Juan ha comprado las flores para ti.

Juan kupił kwiaty dla Ciebie.

 • w celu określenia celu (w znaczeniu ‘’żeby, aby’)’:

ej. Estudio español para ir de vacaciones a México.

Uczę się hiszpańskiego, aby wyjechać na wakacje do Meksyku.

Trabajo en esta empresa para ganar más experiencia.

Pracuję w tej firmie, aby zdobyć więcej doświadczenia.

 • w celu określenia kierunku, w którym się udajemy:

ej. Vamos para Estocolmo.

Jedziemy do Sztokholmu.

 • w celu określenia terminu wykonania czegoś:

ej. Tenemos que terminar este proyecto para el lunes.

Musimy skończyć ten projekt na poniedziałek.

 • w celu określenia przeznaczenia danej rzeczy:

El bolígrafo sirve para escribir.

Długopis służy do pisania.

 • w celu wyrażania własnej opinii:

Para mí, esta idea es estupenda.

Jak dla mnie ten pomysł jest genialny.

To wszystko w tej krótkiej lekcji. Mamy nadzieję, że por i para w hiszpańskim nie ma teraz dla Ciebie tajemnic. Przejdź teraz do sekcji ćwiczeń poniżej i przetestuj swoją wiedzę. Suerte!

Ćwiczenie 1:

Ćwiczenie 2:

Ćwiczenie 3:

Ćwiczenie 4:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.