...

Pronombres posesivos, czyli krótko na temat zaimków dzierżawczych akcentowanych i nieakcentowanych

Spis treści

Wprowadzenie do Pronombres posesivos

Zapraszamy do dzisiejszego wpisu, w którym przyjrzymy się hiszpańskim zaimkom dzierżawczym, czyli pronombres posesivos. Poznamy nie tylko ich różne formy, ale również  jak prawidłowo je zastosować w zdaniach.

Zaimki dzierżawcze to krótkie słowa pełniące ważną rolę w języku hiszpańskim. Wskazują one przynależność lub posiadanie czegoś przez daną osobę. Co więcej, ich forma zmienia się w zależności od rodzaju (męskiego lub żeńskiego) oraz liczby (pojedynczej lub mnogiej), jak to wkrótce zobaczymy.

Wszystko to po to, byśmy mogli płynnie i precyzyjnie wyrażać nasze myśli i uczucia. Czas zanurzyć się w świat hiszpańskich zaimków dzierżawczych i odkryć, jakie piękne możliwości niosą one w tym języku!

Pronombres posesivos átonos

Są to wyrazy, które zawsze występują przed rzeczownikiem i nigdy nie mogą występować same w zdaniu. 

mi amigo mój przyjaciel mis amigos moi przyjaciele
tu amigo twój przyjaciel tus amigos twoi przyjaciele
su amigo jego/jej/Pan/Pani przyjaciel sus amigos jego/jej/ Pana/i przyjaciele
nuestro amigo nasz przyjaciel nuestros amigos nasi przyjaciele
nuestra amiga nasza przyjaciółka nuestras amigas nasze przyjaciółki
vuestro amigo wasz przyjaciel vuestros amigos wasi przyjaciele
vuestra amiga wasza przyjaciółka vuestras amigas wasze przyjaciółki
su amigo ich/Państwa przyjaciel sus amigos ich/Państwa przyjaciele

Ejemplos: 

 • Nuestra hija estudia español en la escuela de idiomas.

Nasza córka uczy się hiszpańskiego w szkole językowej.

 • ¿Vuestro hermano sabe reparar los coches?

Czy wasz brat umie naprawiać samochody?

 • Siempre puedo contar con mis compañeros de clase.

Zawsze mogę liczyć na moich kolegów z klasy.

 • Sus gatos son muy monos. 

Jego koty są bardzo urocze.

Pronombres posesivos tónicos

Są to wyrazy, które często zastępują rzeczownik w zdaniu. Zazwyczaj występują same, ale również mogą występować po rzeczowniku. 

el mío/ la mía mój/moja los míos/las mías  moi/moje 
el tuyo/la tuya twój/twoja los tuyos/las tuyas twoi/twoje
el suyo/la suya jego/jej/Pan/Pani  los suyos/las suyas jego/jej/ Pana/i 
el nuestro/la nuestra nasz/nasza los nuestros/las nuestras nasi/nasze
el vuestro/la vuestra wasz/wasza los vuestros/las vuestras wasi/wasze
el suyo/la suya ich/Państwa  los suyos/las suyas ich/Państwa 

Ejemplos: 

 • Mi coche es antiguo, el tuyo es muy moderno y caro. 

Mój samochód jest stary, twój jest bardzo nowoczesny i drogi.

 • Tu hija trabaja mucho, la mía es muy perezosa.

Twoja córka dużo pracuje, moja jest bardzo leniwa.

 • Su hermano estudia el Derecho en la universidad, el mío estudia la filología alemana. 

Jego brat studiuje Prawo na uniwersytecie, mój studiuje filologię niemiecką.

 • Nuestros profesores son competentes y comprensivos, los vuestros son demasiado exigentes y antipáticos. 

Nasi nauczyciele są kompetentni i wyrozumiali, wasi są za bardzo wymagający i antypatyczni.

 • Mis compañeros de clase prefieren ir a las Islas Canarias, los tuyos quieren visitar México. 

Moi koledzy z klasy wolą jechać na Wyspy Kanaryjskie, twoje chcą odwiedzić Meksyk.

 • Tus perros son muy obedientes, los míos nunca me escuchan. 

Twoje psy są bardzo posłuszne, moje nigdy mnie nie słuchają. 

 • Hijo mío, ¿por qué te comportas así?

Synu mój, dlaczego tak się zachowujesz?

Również występują na końcu zdania:

 • Esta mochila es mía. (Esta mochila es mi-niepoprawne!!)
 • Este coche es suyo. (Este coche es su-niepoprawne!!)
 • Aquella residencia es nuestra. 

Piosenki z zaimkami dzierżawczymi: 

 1. Alvaro Soler – La Cintura 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg4LUvUjUWI

Fragmenty, w którym pojawiają się zaimki: 

Su vestido de seda

Calienta mi corazón

Como en una novela

En la televisión

Porque mi cintura

Necesita tu ayuda

No lo tengo en las venas

Y no la puedo controlar

 1. Romeo Santos – Eres Mía

https://www.youtube.com/watch?v=8iPcqtHoR3U

Fragmenty, w których pojawiają się zaimki dzierżawcze: 

Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido

Tú que eres fogata y el tan frío

Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo

Sospecha que soy un pirata y robaré su flor

No te asombres

Si una noche

Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía

Bien conoces

Mis errores

El egoísmo de ser dueño de tu vida

Eres mía, mía, mía

No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías

Źródło: Musixmatch

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.